Historie

Foto: Huys en Hoff
Aen Den Haspel
c.a. 1950

Oirschotse markt in de 17e eeuw

1648 - 1844

Vanaf 1648 is bekend wie de bewoners c.q. eigenaars waren van Huys en Hoff. Voor 1648 is gelet op de toen gebrekkige administratie of het ontbreken daarvan niet met zekerheid vast te stellen wie de bewoners waren. Pas in 1805 wordt het toevoegsel “Aen Den Haspel” achter Huys en Hoff vermeld.
Een diversiteit aan bewoners met even zovele beroepen hebben hier gewoond.

1844 - 1880

In 1844 kocht Josephus van Haaren voor f 200,00 “huis en erf”. Hij was de eerste van de 4 generaties die Huys en Hoff Aen Den Haspel zouden gaan bewonen. Josephus van Haaren start hier een bakkerij en daarnaast was hij tevens koster.
Zoals te zien op de tekening van het kadaster is er nog geen aanbouw waar nu de B&B is gehuisvest.
Uitsnede uit de kadastrale tekening van 1832.
Huys en Hoff met op de achtergrong de Kerktoren in de steigers (1908)

1880 - 1925 (De Mol)

Na het overlijden van Josephus van Haaren zet Wilhelmus van Haaren, getrouwd met Johanna de Graaf en zoon van Josephus van Haaren, de bakkerij voort.
Uit het huwelijk met Johanna worden twee kinderen geboren, Sjef en Harrie.
Wilhelmus was lid van de toneelvereniging in Oirschot en hij moest in een toneelstuk een MOL spelen.
Toen hij onder een vloerkleed uit kroop scandeerde heel de zaal verrekte MOL. Hiermee was de bijnaam voor de van Haarens een feit.

1925 - 1934 (Janske De Mol)

In 1925 overlijd Wilhelmus van Haaren en moet, noodgedwongen, Johanna (Janske De Mol) de weduwe van Wilhelmus in haar eentje de bakkerij voort zetten omdat Sjef (geb. 1906) nog te jong is. Zij zal dit, doen totdat Sjef en Harrie oud genoeg zijn om de bakkerij over te kunnen nemen.
Huys en Hoff Aen Den Haspel tussen 1934 en 1950.
Huys en Hoff Aen Den Haspel met de bakkerij en winkel in vol bedrijf (1970).

1952 - 1971

In 1952 overlijd Janske De Mol (Johanna de Graaf) weduwe van Wilhelmus van Haaren.
Sjef en Harrie (De Mol), beide nog vrijgezel, besluiten tot het weer verbouwen van Huys en Hoff Aen Den Haspel in 1954. Wederom wordt de oven verplaatst en een heuse winkelpui wordt aangebracht.
In 1955 trouwt Sjef van Haaren met Wilhelmina Hobbelen. Uit dat huwelijk wordt in 1957 een kind geboren, Janske.

1971 - 2001

In 1971 als Sjef De Mol (bakker) 65 jaar oud is geworden en met een welverdiend pensioen kan sluit de bakkerij, mede ook omdat er geen opvolger is en omdat er opdat moment in Oirschot 11 bakkers actief zijn.
Huys en Hoff met de schoorsteen nog aanwezig van de bakoven waar nu de inloopdouche van de B&B is
Huys en Hoff Aen Den Haspel na de verbouwing van 2002-2003.

2001 - 2013

Janske (De Mol jr)  betrekt als 4e generatie “van Haaren” Huys en Hoff Aen Den Haspel .
Een grondige renovatie van het voorhuis volgt waarbij de situatie van voor 1954 weer wordt hersteld.

2013 - Heden

Na een grondige renovatie van het voormalig bakkerij gedeelte, kan op 1 juli 2013 “Bed en Breakfast Huys en Hoff Aen Den Haspel” geopend worden.
Huys en Hoff Aen Den Haspel in 2013 met de B&B.
Naambord

Dirk van Ameijdenstraat 8
5688AL Oirschot
0499 - 574640 / 065376 4386
BTW-id: NL001314323B25
KvK: 58269517